Vzorové stanovy SVJ, spolku nebo BD

Vzorové stanovy společenství vlastníků podle nového občanského zákoníku aktualizované pro rok 2020 s vysvětlivkami a návodem.

1.800,- Kč

Vzorový domovní řád SVJ nebo BD

Vzorový domovní řád společenství vlastníků nebo BD podle nového občanského zákoníku aktualizovaný pro rok 2020 s vysvětlivkami a návodem.

980,- Kč

Vzor plné moci na shromáždění

Vzor plné moci na shromáždění společenství vlastníků nebo členskou schůzi spolku či BD podle nového občanského zákoníku aktualizovaný pro rok 2020 s vysvětlivkami a návodem.

100,- Kč

Vzorová
pozvánka

Vzorová pozvánka na shromáždění společenství vlastníků nebo členskou schůzi spolku či BD podle nového občanského zákoníku aktualizovaná pro rok 2020 s vysvětlivkami a návodem.

100,- Kč

Vzor zápisu ze shromáždění

Vzor zápisu ze shromáždění společenství vlastníků nebo členské schůze spolku či BD podle nového občanského zákoníku aktualizovaný pro rok 2020 s vysvětlivkami a návodem.

190,- Kč

Vzor rozpočtu
SVJ nebo BD

Vzor rozpočtu společenství vlastníků nebo BD s náležitostmi dle nového občanského zákoníku, aktualizovaný pro rok 2020 s vysvětlivkami a návodem.

590,- Kč

Vzor jednacího řádu shromáždění

Vzor jednacího řádu shromáždění společenství vlastníků nebo členské schůze BD podle nového občanského zákoníku aktualizovaný pro rok 2020 s vysvětlivkami a návodem. Tento vzor velmi ulehčí jednání a rozhodování zejména ve velkých SVJ.

390,- Kč

Vzor čestného prohlášení

Vzor čestného prohlášení člena výboru společenství nebo předsedy společenství a vzor čestného prohlášení člena představenstva bytového družstva či spolku, který slouží jako podklad k zápisu do rejstříku.

190,- Kč

Dluhy

Tato sada dokumentů obsahuje jednoduchý a účinný návod, jak dluhy vymáhat, a zároveň obsahuje kompletní sadu vzorových dokumentů pro vymáhání dluhů, a to od začátku, až do konce procesu.

4.290,- Kč
Vzorové stanovy

Portál vzorovestanovy.cz provozuje Sdružení českých, moravských a slezských SVJ, pobočný spolek při Společenstvu drobného podnikání ve spojení se společností Lanterne capital s.r.o., která zajišťuje technickou stránku portálu a rozesílku vzorových dokumentů.

Veškeré námi nabízené dokumenty jsou vytvořené advokátními kancelářemi Mgr. Ladislav Drha a Nemeh, Schwarz a partneři, která se specializují na právo společenství vlastníků a družstevní právo.