Vzorová pozvánka

Vzorová pozvánka na shromáždění společenství vlastníků nebo členskou schůzi spolku či BD podle nového občanského zákoníku aktualizovaná pro rok 2016 s vysvětlivkami a návodem. Ve vysvětlivkách je názorně objasněno, jak pozvánku doplnit, aby byla platná.

Vzorová pozvánka - objednávka


Vzorové stanovy

Portál vzorovestanovy.cz provozuje Sdružení českých, moravských a slezských SVJ, pobočný spolek při Společenstvu drobného podnikání ve spojení se společností Lanterne capital s.r.o., která zajišťuje technickou stránku portálu a rozesílku vzorových dokumentů.

Veškeré námi nabízené dokumenty jsou vytvořené advokátními kancelářemi Mgr. Ladislav Drha a Nemeh, Schwarz a partneři, která se specializují na právo společenství vlastníků a družstevní právo.