Vzorové stanovy SVJ, spolku nebo BD

Vzorové stanovy společenství vlastníků podle nového občanského zákoníku aktualizované pro rok 2016 s vysvětlivkami a návodem. Ve vysvětlivkách je názorně objasněno, co vše lze ve stanovách upravit, jak si je může společenství či BD nastavit podle sebe a jsou dodávány s návodem, jak je přijmout.

Vzorové stanovy byly vytvořeny týmem právníků z Advokátní kanceláře Mgr. Ladislava Drhy a Sdružení SVJ Čech, Moravy a Slezska. Jsou koncipovány tak, aby obstály i při změnách zákonů a nebylo nutné je hned znovu měnit. Vzorové stanovy společenství vlastníků byly dříve vydávány nařízením vlády č. 371/2004 a sloužily pro SVJ jako vzor zdarma. Nyní již nejsou upraveny a je na každém společenství, jak si je upraví. Námi vypracovaný vzor je jednoduchý, psaný pro vlastníky a nikoliv pro právníky.

Vzor stanov společenství vlastníků i vzor stanov bytového družstva obsahují ustanovení o vymáhání dluhů a o pokutách a ulehčují tak práci výboru SVJ / představenstvu družstva. Vzorové stanovy také obsahují detailně popsaná práva a povinnosti členů, což velmi ulehčuje jejich vymahatelnost.

Námi vypracovaný vzor stanov Vám zašleme e-mailem nebo na CD, dle Vašeho přání. Samozřejmostí je následná podpora, kdy Vás pravidelně e-mailem informujeme o změnách zákonů, které souvisí s problematikou splečenství vlastníků, bytových družstev a spolků. Na vzor stanov poskytujeme plnou garanci souladu s právními předpisy.

Vzorové stanovy SVJ, spolku nebo BD - objednávka


Vzorové stanovy

Portál vzorovestanovy.cz provozuje Sdružení českých, moravských a slezských SVJ, pobočný spolek při Společenstvu drobného podnikání ve spojení se společností Lanterne capital s.r.o., která zajišťuje technickou stránku portálu a rozesílku vzorových dokumentů.

Veškeré námi nabízené dokumenty jsou vytvořené advokátními kancelářemi Mgr. Ladislav Drha a Nemeh, Schwarz a partneři, která se specializují na právo společenství vlastníků a družstevní právo.