Vzorový domovní řád SVJ nebo BD

Vzorový domovní řád společenství vlastníků nebo BD podle nového občanského zákoníku aktualizovaný pro rok 2016 s vysvětlivkami a návodem. Ve vysvětlivkách je názorně objasněno, co vše lze v domovním řádu upravit, jak si jej může společenství či BD nastavit podle sebe a je dodáván s návodem, jak ho přijmout.

Vzorový domovní řád byl vytvořeny týmem právníků z Advokátní kanceláře Mgr. Ladislava Drhy a Sdružení SVJ Čech, Moravy a Slezska. Námi vypracovaný vzor je jednoduchý, psaný pro vlastníky a nikoliv pro právníky. Důraz je kladen především na užívání společných částí, zákazy kouření, problematiku domácích zvířat a podobně. V domovním řádu jsou upraveny i pokuty za jeho nedodržování.

Námi vypracovaný vzor domovního řádu Vám zašleme e-mailem nebo na CD, dle Vašeho přání. Samozřejmostí je následná podpora, kdy Vás pravidelně e-mailem informujeme o změnách zákonů, které souvisí s problematikou splečenství vlastníků. Na vzor domovního řádu poskytujeme plnou garanci souladu s právními předpisy.

Vzorový domovní řád SVJ nebo BD - objednávka


Vzorové stanovy

Portál vzorovestanovy.cz provozuje Sdružení českých, moravských a slezských SVJ, pobočný spolek při Společenstvu drobného podnikání ve spojení se společností Lanterne capital s.r.o., která zajišťuje technickou stránku portálu a rozesílku vzorových dokumentů.

Veškeré námi nabízené dokumenty jsou vytvořené advokátními kancelářemi Mgr. Ladislav Drha a Nemeh, Schwarz a partneři, která se specializují na právo společenství vlastníků a družstevní právo.